Tập huấn chuyên môn hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục mầm non và lớp ghép theo thông tư sửa đổi của bộ giáo dục và đào tạo

Từ ngày 25 đến hết ngày 27/8/2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn chuyên môn hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình GDMN và lớp ghép theo thông tư sửa đổi của Bộ GD&ĐT cho 03 đơn vị trường thuộc 03 đơn vị xã có sự hỗ trợ từ Chương trình dự án PTV huyện Mường Chà.


         Đến dự và tham gia lớp tập huấn có các đồng chí là lãnh đạo, cán bộ chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đồng chí là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên cốt cán đại diện cho 03 đơn vị trường mầm non thuộc các xã Hừa Ngài, Huổi Lèng, Sa Lông với tổng số 38 người tham gia, giảng viên lớp tập huấn là các đồng chí cán bộ chuyên môn, cốt cán của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

 


Giảng viên lấy thông tin từ phía học viên để lựa chọn nội dung ưu tiên hướng dẫn trong xây dựng kế hoạch


          Năm học 2017-2018 chuyên môn cơ bản tập trung vào Phát triển Chương trình GDMN, đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo thông tư sửa đổi của Bộ GD&ĐT. Dựa trên những nhu cầu của cán bộ giáo viên tham gia tập huấn, giảng viên đã lựa chọn và ưu tiên những nội dung trọng tâm nhất để hướng dẫn cho CBGV một cách chi tiết, cụ thể, dễ hiểu nhất để cán bộ giáo viên áp dụng thực hiện hiệu quả.

         Trong quá trình tham gia tập huấn giảng viên đã củng cố lại những kiến thức đã học và định hướng cách xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình GDMN và lớp ghép như: Kế hoạch năm, kế hoạch chủ đề, kế hoạch tuần, kế hoạch ngày. Giảng viên chia nhóm cho cán bộ giáo viên thảo luận, thực hành xây dựng kế hoạch, sau mỗi nội dung các nhóm lên trình bày các nhóm còn lại tham gia bổ sung, định hướng và thống nhất cách thực hiện.

 


Cán bộ, giáo viên thực hành xây dựng kế hoạch tại lớp tập huấn


          Qua 3 ngày tập huấn các đồng chí cán bộ, giáo viên đã hiểu được việc lập kế hoạch là quá trình xác định các mục tiêu và lựa chọn các phương thức để đạt được các mục tiêu đó. Lập kế hoạch nhằm mục đích xác định mục tiêu cần phải đạt được là cái gì ? và phương tiện để đạt được các mục tiêu đó như thế nào? Tức là, lập kế hoạch bao gồm việc xác định rõ các mục tiêu cần đạt được, xây dựng một chiến lược tổng thể để đạt được các mục tiêu đã đặt ra, và việc triển khai một hệ thống các kế hoạch để thống nhất và phối hợp các hoạt động.

          Từ nhận thức đó, chúng ta khẳng định công tác tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên là vấn đề cấp thiết mà những người làm công tác chuyên môn và các nhà trường cần phải triển khai thực hiện./.

 

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Thơm

Nguồn tin: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Chà