LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

 CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG Ở CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC.

   Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao nhận thức trong cán bộ đảng viên với ý nghĩa đó trong năm học qua Chi bộ trường Tiểu học luôn quan tâm chỉ đạo công tác phát triển Đảngtrong nhà trường. Ngày 14 /3 /2019 Chi bộ trường Tiểu học đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 03 quần chúng ưu tú gồm các đồng chí: ĐÀo Thị Hải Thu, Trịnh Thị Thắm, Quàng Văn Thân.

 

     Đến dự động viên chi bộ trong buổi lễ có đồng chí Lường Văn Hoàn - Phó bí thư Đảng ủy Thị Trấn

    Lễ kết nạp cho 03 đồng chí đảng viên diễn ra trong không khí ấm áp, trang nghiêm theo đúng điều lệ Đảng, trở thành nguồn động lực có ý nghĩa động viên, khích lệ quần chúng trong nhà trường tích cực noi gương, rèn luyện phấn đấu đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng chi bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của nhà trường trong thời gian tới.

Đ/c Đào Hải Thị Hải Thu  tuyên thệ dưới lá cờ của Đảng, cờ Tổ quốc, và chân dung 

Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

 

 

    Đ/c Nguyễn Thị Mai Anh Bí thư chi bộ -  đọc quyết định kết nạp đảng viên.

               Các đồng chí đại biểu, ban chi ủy, đảng viên trong lễ kết nạp.

                                                                                                                                                             

Bài viết liên quan