{ H5-5.1-03] BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỌC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2 Năm học 2021-2022

 

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC HUỔI LÈNG

TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI LỚP 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                   

BÁO CÁO

KẾT QUẢ ĐỌC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2

Năm học 2021-2022

 

TT

Tên sách

Nhà xuất bản 

Tiêu chí 1

Tiêu chí 2

Nội dung phù hợp

Nội dung không phù hợp

Nội dung phù hợp

Nội dung không phù hợp

1

Tiếng Việt 2

CB:Bùi Mạnh Hùng

Giáo dục Việt Nam

- Nội dung SGK đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với địa phương .

  - Kênh hình phong phú, phù hợp với các vùng miền.

- Hệ thống câu hỏi, bài tập trong sách giáo khoa được thiết kế linh hoạt có thể áp dụng vào điều kiện thực tiễn của địa phương.

- Tên các chủ điểm rất gợi mở và hấp dẫn. Nội dung gắn với đời sống thực tiễn và những giá trị văn hóa Việt Nam.

 

- Nội dung sách giáo khoa phân chia theo các mạch chủ đề/ bài học, nội dung các bài học tổ chức theo các hoạt động giao tiếp (đọc, viết, nói, nghe) và giúp hoạt động dạy học ngôn ngữ gắn với giao tiếp thực tế, tạo được hứng thú cho người học và nâng cao hiệu quả dạy học.

 - SGK được trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, Kênh hình đẹp, sử dụng hình ảnh, bảng, sơ đồ tăng hiệu quả trình bày, tăng hứng thú cho HS.

- Các hoạt động học tập trong sách có hướng dẫn, gợi ý học sinh chuẩn bị và đánh giá kết quả.

 

2

Tiếng Việt 2

CB: Nguyễn Thị Ly Kha

Giáo dục Việt Nam

- Nội dung SGK đảm bảo tính kế thừa, phù hợp địa phương .

- Kênh hình minh họa phong phú, phù hợp với các vùng miền.

- Cấu trúc sách giáo khoa có tính mở.

 

- Nội dung SGK được xây dựng theo các mạch chủ đề/bài học, thể hiện đầy đủ các phẩm chất, năng lực cần đạt.

- SGK được trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, đảm bảo tính thẩm mĩ, giáo dục, phù hợp với đặc trưng môn học và tâm lý lứa tuổi học sinh.

- Các hoạt động học tập trong sách có hướng dẫn, gợi ý học sinh chuẩn bị và đánh giá kết quả.

- Nội dung bài chưa phù hợp với đối tượng học sinh:

- Bài 2: Đầm sen (Trang 29-tập 2

- Bài 2: Rừng ngập mặn Cà Mau (Trang 61-tập 2).

3

Tiếng Việt 2

CB: Nguyễn Minh Thuyết

Đại học SP thành phố Hồ Chí Minh

- Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với địa phương.

- Kênh hình minh họa phong phú, phù hợp với các vùng miền.

- Sách giáo khoa trình bày chưa hấp dẫn, chưa cân đối, chưa hài hòa giữa kênh hình và kênh chữ.

- Nội dung sách giáo khoa phân chia theo các mạch chủ đề/bài học, thể hiện đầy đủ phẩm chất, năng lực của môn học .

- Các hoạt động học tập trong sách có hướng dẫn, gợi ý học sinh chuẩn bị và đánh giá kết quả.

 

- Cấu trúc sách, bài học không rõ ràng, cụ th, khó phân biệt các biểu tượng của từng phần; chưa thể hiện rõ các mạch nội dung và tiết học.

- Bài Ươm mầm-Trang 90-91, bài đọc dài nhiều tên nước ngoài khó đọc.

 

 

 

Ngày 9 tháng 3 năm 2021

GIÁO VIÊN THAM GIA CHỌN SGK

 

 

 

                                           

                                              Hoàng Thị Thủy

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC HUỔI LÈNG

TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI LỚP 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

                                                                   

BÁO CÁO

KẾT QUẢ ĐỌC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2

Năm học 2021-2022

 

TT

Tên sách

Nhà xuất bản 

Tiêu chí 1

Tiêu chí 2

Nội dung phù hợp

Nội dung không phù hợp

Nội dung phù hợp

Nội dung không phù hợp

1

Toán 2

CB: Hà Huy Khoái

Giáo dục Việt Nam

- Nội dung SGK đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với địa phương.

- Hệ thống câu hỏi, bài tập được thiết kế theo định hướng phát triển năng lực, luôn xuất phát từ trực quan, gắn với thực tiễn, mức độ khó đa dạng, đảm bảo phục vụ cho tất cả các đối tượng HS sử dụng.

- Cấu trúc sách giáo khoa có tính mở .

Bài 51: Số có ba chữ số (trang 52).

Phần luyện tập, mục 2 Lệnh: Mỗi chú ong đến từ tổ nào?

Chưa phù hợp với hình vẽ (H2; H3)

Nội dung SGK được xây dựng theo chủ đề/ bài học, thể hiện đầy đủ phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc thù của môn học. GV thuận lợi trong việc khai thác, lựa chọn phương án, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tích cực phù hợp với khả năng nhận thức và tâm lí học sinh.

-Các bài học thúc đẩy học sinh học tập tích cực, rèn luyện các kĩ năng, kích thích tư duy sáng tạo của HS. SGK được trình hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, đảm bảo tính xuyên suốt, tính lôgic và thẩm mĩ cao

 

2

Toán 2

CB:Trần Nam Dũng

Giáo dục Việt Nam

Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với đặc điểm kinh tế văn hóa. Cấu trúc sách giáo khoa có tính mở, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục cập nhật, bổ sung thông tin.

 

 

 

Các bài học thúc đẩy học sinh học tập tích cực, rèn luyện các kĩ năng, kích thích tư duy sáng tạo, độc lập, hệ thống các câu hỏi. Tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả các học sinh có thể phát triển và sáng tạo.

 Một số bài kênh hình chưa hài hòa, phù hợp.

Ví dụ:  Em làm được những gì (trang 21); Điểm – đoạn thẳng (trang 24); Bài 1 trang 9 và bài 3 trang 116

3

Toán 2

CB:Đỗ Đức Thái

Đại học Sư Phạm Hà Nội

- Hệ thống câu hỏi, bài tập trong sách giáo khoa được thiết kế linh hoạt có thể áp dụng vào điều kiện thực tiễn của địa phương, giúp học sinh ôn tập, củng cố và phát triển năng lực, phẩm chất.

- Cấu trúc sách giáo khoa có tính mở.

Hệ thống câu hỏi và bài tập nâng cao còn ít ở một số bài.

 

- Nội dung các bài học thúc đẩy học sinh học tập tích cực, rèn luyện các kĩ năng, kích thích tư duy sáng tạo, độc lập; hệ thống các câu hỏi, bài tập và yêu cầu hoạt động được biên soạn với các mức độ khác nhau phù hợp với đặc điểm, trình độ đối tượng học sinh và hướng đến hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực người học.

- Các bài học thúc đẩy học sinh học tập tích cực, rèn luyện các kĩ năng, kích thích tư duy sáng tạo, độc lập, hệ thống các câu hỏi.

- Cấu trúc sách các kí hiệu logo chỉ dẫn chưa thể hiện rõ cho từng hoạt động gây khó khăn cho học sinh trong việc nhận biết các hoạt động học tập cần thực hiện trong mỗi bài học.

 

 

 

 

Ngày 9 tháng 3 năm 2021

GIÁO VIÊN THAM GIA CHỌN SGK

 

 

 

 

 

                                        Trần Kim Anh

 

 

 

 

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC HUỔI LÈNG

TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI LỚP 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                   

BÁO CÁO

KẾT QUẢ ĐỌC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2

Năm học 2021-2022

 

TT

Tên sách

Nhà xuất bản 

Tiêu chí 1

Tiêu chí 2

Nội dung phù hợp

Nội dung không phù hợp

Nội dung phù hợp

Nội dung không phù hợp

1

Đạo Đức 2

CB: Nguyễn Thị Toan

Giáo dục Việt Nam

- Nội dung bài học được chắt lọc từ những tình huống tiêu biểu, gắn với cuộc sống thực tiễn sinh động của học sinh trong gia đình, nhà trường và xã hội.

- Kết hợp hài hòa giữa kênh hình và kênh chữ. Kênh chữ được diễn đạt bằng từ ngữ ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu, gần gũi với HS. Hình ảnh đẹp, màu sắc tươi sáng.

 

- Cấu trúc bài học rõ ràng, cụ thể, dễ phân biệt các phần bằng logo, biểu tượng của phần mở đầu, kiến thức mới, luyện tập, vận dụng, củng cố, đánh giá; thể hiện rõ các mạch nội dung.

-Trong mỗi bài học, các mục khám phá, luyện tập, vận dụng và thông điệp đều được thể hiện bằng những biểu tượng nhất quán.

 

Một số câu hỏi chưa rõ ràng, cụ thể.

Bài 3: Kính trọng thầy giáo, cô giáo (trang 16)

Câu hỏi: Những việc làm của thầy giáo cô giáo mang lại điều gì cho em?

2

Đạo Đức 2

CB:Trần Thanh Bình

Giáo dục Việt Nam

- Nội dung SGK đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với địa phương .

- Kết hợp hài hòa giữa kênh hình và kênh chữ.

 

- Nội dung SGK phân chia theo các mạch chủ đề/bài học, thể hiện đầy đủ phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc thù của môn học .

- Nội dung sách giáo khoa phù hợp với học sinh và thiết thực trong cuộc sống.

- Một số tranh sắp xếp chưa được cân đối, hài hòa (Bài 3: Bảo quản đồ dùng cá nhân. Hoạt động vận dụng)

 

 

3

Đạo Đức 2

CB:Trần Văn Thắng

Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

- Nội dung sách giáo khoa thiết thực, gần gũi đảm bảo tính kế thừa và khoa học.

- Kênh hình phong phú, phù hợp với các vùng miền.

- Nội dung sách giáo khoa có thể triển khai tốt tới các địa phương.

 

- Cấu trúc sách, bài học rõ ràng, cụ thể, dễ phân biệt các phần bằng logo, biểu tượng .

- Nội dung sách giáo khoa phù hợp , đáp ứng yêu cầu dạy học tích hợp, liên môn, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn địa phương.

- Hình vẽ chưa rõ ràng

-Chữ nhỏ học sinh khó nhìn.

 

 

Ngày 9 tháng 3 năm 2021

GIÁO VIÊN THAM GIA CHỌN SGK

 

 

 

 

 

                                    Nông Văn Kiên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC HUỔI LÈNG

TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI LỚP 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                   

BÁO CÁO

KẾT QUẢ ĐỌC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2

Năm học 2021-2022

 

TT

Tên sách

Nhà xuất bản 

Tiêu chí 1

Tiêu chí 2

Nội dung phù hợp

Nội dung không phù hợp

Nội dung phù hợp

Nội dung không phù hợp

1

 

Tự nhiên và Xã hội 2

CB: Vũ Văn Hùng

 

Giáo dục Việt Nam

Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với mọi đối tượng học sinh.

- Nội dung sách giáo khoa có thể triển khai tốt tới các địa phương.

- Tên bài học được đặt gần gũi và thân thiện với HS.

- Hệ thống câu hỏi, bài tập trong sách giáo khoa được thiết gần gũi, phù hợp với thực tiến.

-Các hoạt động trong SGK mang tính mở giúp GV sáng tạo, linh hoạt trong quá trình dạy.

 

 - Nội dung sách giáo khoa phân chia theo các mạch chủ đề/bài học, thể hiện đầy đủ phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc thù của môn học .

-Hoạt động học tập trong mỗi bài có: Hoạt động khởi động, Hoạt động khám phá, Hoạt động thực hành, Hoạt động vận dụng.Giúp học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức.

- Sách được trình bày 4 màu, hình ảnh đẹp mắt, sinh động, thiết kế mở, kết hợp hài hòa kênh chữ và kênh hình. Cách trình bày hấp dẫn nhằm kích thích sự ham học, trí tò mò và tư duy sáng tạo của HS. Nhờ đó, việc học sẽ trở thành một hành trình khám phá thú vị.

 

2

Tự nhiên và Xã hội 2

CB:Đỗ Xuân Hội  

Giáo dục Việt Nam

    - Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, phù hợp địa phương.

- Kênh hình minh họa phong phú, phù hợp với các vùng miền   

- Hệ thống bài tập trong sách giáo khoa giúp học sinh ôn tập, củng cố và phát triển năng lực, phẩm chất.

 

   - Nội dung sách giáo khoa phân chia theo các mạch chủ đề/bài học, thể hiện đầy đủ phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc thù của môn học .

           

 

 - Cần đưa ra câu hỏi mở để học sinh phát huy tính sáng tạo.

 

3

Tự nhiên và Xã hội 2

CB: Mai Sỹ Tuấn

Đại học Sư Phạm Hà Nội

   - Nội dung các bài học gắn liền với thực tiễn rất quen thuộc và gần gũi với học sinh.

- Các câu hỏi và bài tập cụ thể, rõ ràng.        

 

 

- Nội dung các bài học trong SGK được thiết kế theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

- Trình bày rõ ràng, khoa học; kênh hình phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí học sinh lớp 2.

  - Với chủ đề trường học cần đưa ra các hoạt động văn nghệ đầu tuần, kỉ niệm 8- 3 và hội chợ xuân.

 

 

 

Ngày 9 tháng 3 năm 2021

GIÁO VIÊN THAM GIA CHỌN SGK

 

 

 

 

 

                                                 Quàng Văn Hồng

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC HUỔI LÈNG

TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI LỚP 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

                                                                   

BÁO CÁO

KẾT QUẢ ĐỌC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2

Năm học 2021-2022

 

TT

Tên sách

Nhà xuất bản 

Tiêu chí 1

Tiêu chí 2

Nội dung phù hợp

Nội dung không phù hợp

Nội dung phù hợp

Nội dung không phù hợp

1

Âm Nhạc 2

CB: Hoàng Long

Giáo dục Việt Nam

Nội dung SGK được chọn lựa phù hợp với tri thức trải nghiệm của học sinh, kết nối với những gì các em đã biết.Từ hướng dẫn mẫu, các em có thể tự sáng tạo.

- Phần thiết kế và trình bày các bản nhạc, hình tượng các nhân vật, hình ảnh của các chủ đề sinh động, đẹp mắt, hấp dẫn và phù hợp với đặc điểm tâm lí và nhận thức của HS.

- Cấu trúc sách giáo khoa có tính mở thuận lợi cho địa phương.

 

- Nội dung SGK phân chia theo các mạch chủ đề/bài học, thể hiện đầy đủ phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc thù của môn .

- Cấu trúc sách, bài học rõ ràng, cụ thể, dễ phân biệt các phần bằng logo, biểu tượng của phần mở đầu, kiến thức mới, luyện tập, vận dụng, củng cố, đánh giá; thể hiện rõ các mạch nội dung..

- Nội dung các bài học thúc đẩy học sinh học tập tích cực, rèn luyện các kĩ năng, kích thích tư duy sáng tạo, độc lập; hướng đến hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực người học.

- Kênh hình, kênh chữ, các logo và câu lệnh ngắn gọn thống nhất

 

2

Âm Nhạc 2

CB: Hồ Ngọc Khải

Giáo dục Việt Nam

- Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với các vùng miền.

 

- Cấu trúc sách, bài học rõ ràng, cụ thể, dễ phân biệt các phần bằng logo, biểu tượng của phần mở đầu, kiến thức mới, luyện tập, vận dụng, củng cố, đánh giá; thể hiện rõ các mạch nội dung.

Kênh chữ và kênh hình trong từng bài quá nhiều

3

Âm Nhạc 2

CB: Lê Anh Tuấn

Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

- Nội dung SGK đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với địa phương

-Kênh hình minh họa phong phú, phù hợp với các vùng miền.

-Nội dung chủ đề trong sách hấp dẫn, khơi gợi trí tò mò, phát huy tính tích cực, khả năng tìm tòi, tự học của HS.

 

- Nội dung SGK được xây dựng  theo các mạch chủ đề/bài học, thể hiện đầy đủ phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc thù của môn học .

- Hình thức trình bày các chủ đề trong sách hấp dẫn, khơi gợi trí tò mò, phát huy tính tích cực, khả năng tự học và bồi dưỡng tình cảm đạo đức, lối sống cho học sinh.

Cấu trúc sách giáo khoa các chủ đề chưa khoa học,  (chưa cân đối, hài hòa giữa các phần).

 

 

 

 

Ngày 9 tháng 3 năm 2021

GIÁO VIÊN THAM GIA CHỌN SGK

 

 

 

 

 

Sùng Thị Cầu

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC HUỔI LÈNG

TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI LỚP 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

                                                                   

BÁO CÁO

KẾT QUẢ ĐỌC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2

Năm học 2021-2022

 

TT

Tên sách

Nhà xuất bản 

Tiêu chí 1

Tiêu chí 2

Nội dung phù hợp

Nội dung không phù hợp

Nội dung phù hợp

Nội dung không phù hợp

1

Mĩ thuật 2

CB: Đoàn Thị Mỹ Hương

Giáo dục Việt Nam

-Sách trình bày khoa học với sự kết hợp của kênh hình và kênh chữ, phù hợp với khả năng theo dõi và nhận thức của HS.

- Hình thức tổ chức hoạt động đa dạng, linh hoạt; luôn kết nối kiến thức mĩ thuật với cuộc sống, tạo hứng thú học tập và sáng tạo cho HS

 - Cấu trúc sách giáo khoa có tính mở.

 

- Ngôn ngữ, hình ảnh khoa học, hấp dẫn, khuyến khích HS khám phá sự đa dạng của các yếu tố và nguyên lí mĩ thuật

- Nội dung các bài học thúc đẩy học sinh học tập tích cực, hướng đến việc hình thành, phát triển năng lực mĩ thuật cho HS.

- SGK được trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, sử dụng các loại vật liệu có sẵn có ở địa phương để sáng tạo sản phẩm; lồng ghép một số ngành nghề thủ công mĩ thuật truyền thống.

 

2

Mĩ thuật 2

CB: Nguyễn Xuân Tiên

Giáo dục Việt Nam

- Nội dung SGK đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với đặc điểm kinh tế văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương và cộng đồng dân cư phù hợp với các vùng miền.

 

- Cấu trúc sách, bài học rõ ràng, cụ thể, dễ phân biệt các phần bằng logo, biểu tượng của phần mở đầu, kiến thức mới, luyện tập, vận dụng, củng cố, đánh giá; thể hiện rõ các mạch nội dung.

Kênh chữ và kênh hình trong từng bài quá nhiều .

3

Mĩ thuật 2

CB: Nguyễn Thị Đông

Đại học Sư Phạm

- Nội dung SGK có thể triển khai tốt tới các địa phương.

- Hình ảnh thiết kế có hướng dẫn cụ thể học sinh cách thức thực hiện.

 

- Học sinh được trải nghiệm và khám phá các hoạt động: Trong mỗi bài học, học sinh được quan sát, tìm hiểu, thực hành, thảo luận và cảm nhận, chia sẻ những điều mới về Mĩ thuật.

 

Kênh chữ và kênh hình trong từng bài quá nhiều .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 9 tháng 3 năm 2021

GIÁO VIÊN THAM GIA CHỌN SGK

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC HUỔI LÈNG

TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI LỚP 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

                                                                    

BÁO CÁO

KẾT QUẢ ĐỌC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2

Năm học 2021-2022

 

TT

Tên sách

Nhà xuất bản 

Tiêu chí 1

Tiêu chí 2

Nội dung phù hợp

Nội dung không phù hợp

Nội dung phù hợp

Nội dung không phù hợp

1

Giáo dục thể chất 2

CB:Nguyễn Duy Quyết

Giáo dục Việt Nam

Nội dung SGK đảm bảo tính kế thừa.

- Hình ảnh sinh động, rõ nét, 3 chiều.

 -Nội dung từng bài phân bổ kiến thức đa dạng, sinh động giúp HS dễ nắm và thực hiện.

 

 

- Cấu trúc sách, bài học rõ ràng, cụ thể, dễ phân biệt các phần bằng logo, biểu tượng của phần mở đầu, kiến thức mới, luyện tập, vận dụng, củng cố, đánh giá; thể hiện rõ các mạch nội dung.

- Nội dung các bài học đều có các câu hỏi giúp học sinh nắm được nội dung kĩ thuật động tác, đồng thời thúc đẩy học sinh học tập tích cực, rèn luyện các kĩ năng, kích thích tư duy sáng tạo, độc lập; hướng đến hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực người học.

- Kênh hình và kênh chữ được sắp xếp hài hòa, cân đối.

 

2

Giáo dục thể chất 2

CB: Phạm Thị Lệ Hằng

Giáo dục Việt Nam

Nội dung các bài học được thiết kế theo chủ đề. Các chủ đề gần gũi, thân thiết với học sinh.

Mục tiêu của mỗi bài học ở phần mở đầu giúp HS kiểm tra được mức độ tiếp thu bài học.

 

Việc sắp xếp kênh chữ và kênh hình trong các bài chưa được hài hòa còn quá nhiều (các chủ đề đội hình đội ngũ và bài tập RLTTCB)

- Cấu trúc sách, bài học rõ ràng, cụ thể, dễ phân biệt các phần bằng logo, biểu tượng của phần mở đầu, kiến thức mới, luyện tập, vận dụng, củng cố, đánh giá; thể hiện rõ các mạch nội dung.

Hình ảnh chưa đẹp, chưa rõ nét.

3

Giáo dục thể chất 2

CB: Lưu Quang Hiệp

Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

- Nội dung sách giáo khoa có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác tại địa phương.

Kênh hình minh họa phong phú, phù hợp với các vùng miền.

 

- Nội dung sách giáo khoa phân chia theo các mạch chủ đề/bài học, thể hiện đầy đủ phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc thù của môn học .

- Nội dung dạy học theo chủ đề, các chủ đề gần gũi, thân thiết với học sinh bao gồm nội dung kiến thức chung, vận động cơ bản, thể thao tự chọn.

 

Cấu trúc các phần trong mỗi chủ đề chưa cân đối.( Chủ đề 3 bài 3)

 

 

 

 

Ngày 9 tháng 3 năm 2021

GIÁO VIÊN THAM GIA CHỌN SGK

 

 

 

 

 

Lò Văn Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG PTDTBT TH HUỔI LÈNG

TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI LỚP 2

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                        

KẾT QUẢ ĐỌC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2

Năm học 2021-2022

 

TT

Tên sách

Nhà xuất bản 

Tiêu chí 1

Tiêu chí 2

Nội dung phù hợp

Nội dung không phù hợp

Nội dung phù hợp

Nội dung không phù hợp

1

Hoạt động trải nghiệm 2

2CB: Lưu Thu Thủy – Bùi Sỹ Tụng

Giáo dục Việt Nam

Nội dung bài học theo chủ đề phù hợp với tâm sinh lý học sinh lớp 2. Các chủ đề gần gũi, thân thiết với học sinh.

Nội dung từng bài đảm bảo đầy đủ các hoạt động giúp HS dễ dàng học tập và thực hiện.

Kênh chữ và hình hài hòa.

 

Không có

- Bài học với các hình ảnh gần gũi trong đời sống

- Các bài học trong bộ sách tạo điều kiện cho GV vận dụng sáng tạo các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

Mỗi bài học đều có phần chia sẻ giúp tăng cường kĩ năng giao tiếp  học sinh.

Không có

 

2

Hoạt động trải nghiệm 2CB: Phó Đức Hòa – Vũ Quang Tuyên

Giáo dục Việt Nam

Nội dung bài học theo chủ đề phù hợp với tâm sinh lý học sinh lớp 2.

Hình ảnh sinh động, rõ nét, 3 chiều.

Không có

Mỗi bài học đều có các câu hỏi giúp học sinh nắm được nội dung của bài đồng thời giáo dục phẩm chất cho HS.

 

Hình ảnh chưa đẹp

3

Hoạt động trải nghiệm 2

CB: Nguyễn Dục Quang 

Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

Nội dung dạy học theo chủ đề, các chủ đề gần gũi, thân thiết với học sinh bao gồm nội dung sinh hoạt dưới cờ, hoạt động theo chủ đề, sinh hoạt lớp.

Giáo dục học sinh các kỹ năng sống cơ bản.

Không có

Mỗi bài học đảm bảo đủ các phần. Mỗi phần được thể hiện rõ bằng kênh chữ và màu.

 

Một số kênh chữ có màu sắc chưa rõ.

 

 

 

Mường Chà, ngày 9 tháng 3 năm 2021

                  GIÁO VIÊN THAM GIA CHỌN SGK

 

 

 

 

 

            Đoàn Thị Thao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC HUỔI LÈNG

TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI LỚP 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                   

BÁO CÁO

KẾT QUẢ ĐỌC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2

Năm học 2021-2022

 

TT

Tên sách

Nhà xuất bản 

Tiêu chí 1

Tiêu chí 2

Nội dung phù hợp

Nội dung không phù hợp

Nội dung phù hợp

Nội dung không phù hợp

1

Tiếng Anh 2

CB: Lưu Kim Nhung

Đại học Sư Phạm  Hà Nội

Nội dung SGK được trình bày cân đối, hấp dẫn, đảm bảo tính trúc khoa học.

- Nội dung gần gũi, sinh động, phù hợp với lứa tuổi, giúp phát triển đều bốn kĩ năng cho người học.

- Có thể triển khai tốt với điều kiện CSVC của nhà trường.

Một vài nội dung chưa phù hợp với các đối tượng học sinh.

- Sách trình bày đẹp, hình ảnh minh họa rõ ràng, sinh động và thân thiện với người sử dụng. Nội dung đảm bảo phù hợp với năng lực học sinh. Nội dung dễ sử dụng, Chú trọng bồi dưỡng phẩm chất học sinh. Cấu trúc nội dung sát với thực tiễn địa phương. Hệ thống câu hỏi phù hợp với các đối tượng học sinh. Nội dung SGK có thể giúp GV, học sinh tự chủ, sáng tạo.

 

2

Tiếng Anh 2

CB: Hoàng Văn Vân

Giáo dục Việt Nam

Nội dung SGK đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực. SGK có nội dung kiến thức phong phú. Nội dung SGK phù hợp với các đối tượng học sinh. Nội dung SGK có thể triển khai tốt với điều kiện CSVC của nhà trường. Chất lượng in ấn tốt, rõ nét.

- Lượng từ vựng và mẫu câu hơi nhiều so với học sinh lớp 2.

- Chủ đề gần gũi với học sinh, tranh ảnh phong phú.

- Tài liệu hỗ trợ phong phú.

- Một số chủ đề chưa gần gũi với học sinh vùng nông thôn.

3

Tiếng Anh 2

CB: Trần Cao Bội

Giáo dục Việt Nam

Nội dung SGK đảm đảo tính phân hóa. SGK có nội dung kiến thức phong phú. Nguồn tài liệu đi kèm phong phú. Đảm bảo tính linh hoạt, có thể điều chỉnh. Cấu trúc nội dung sát với thực tiễn địa phương. Chất lượng in ấn tốt, rõ nét. Nội dung sách giáo khoa đảm bảo tính mềm dẻo, tính phân hóa .

Chưa gắn kết với thực tiễn.

SGK trình bày hấp dẫn đảm bảo hình ảnh. Các bài có nội dung phong phú. Hệ thống nội dung câu hỏi nhất quán. Nội dung định hướng phát triển năng lực cho HS. Hệ thống câu hỏi phù hợp với các đối tượng HS. Nội dung sách giáo khoa phù hợp với trình độ của học sinh.

Một số từ vựng hơi khó nhớ.

4

Tiếng Anh 2

CB: Hoàng Tăng Đức

Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

Trình bày hấp dẫn. Cấu trúc bài học trong SGK bảo đảm tính khoa học. Ý tưởng nội dung, phong phú. Kết cấu kiến thức trong mỗi bài chặt chẽ .

 Nội dung phù hợp với khả năng học tập cuả học sinh.

- Nhiều chủ đề còn lạ lẫm, chưa phù hợp với tư duy của HS lớp 2, đặc biệt là vùng nông thôn

Nội dung đảm bảo tính thiết thực. Các bài học trong SGK trình bày đa dạng phù hợp với HS. Tạo hứng thú cho hs. Nội dung định hướng phát triển năng lực cho HS. Hệ thông câu hỏi phù hợp với các đối tượng HS.

Nên bổ sung mẫu câu.

Kênh hình chủ yếu là tranh, có ít ảnh chụp.

 

5

Tiếng Anh 2

CB: Nguyễn Thanh Bình

Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

Nội dung đảm bảo tính thiết thực. Các bài học trong SGK trình bày đa dạng phù hợp với HS. Hđ giáo dục phù hợp với khả năng của HS. Nguồn tài liệu đi kèm phong phú. Cấu trúc nội dung sát với thực tiễn địa phương. Chất lượng in ấn tốt,rõ nét.

- Stories có nhiều từ mới và khó đối với trình độ của HS.

Cấu trúc bài học trong SGK bảo đảm tính khoa học. Nội dung SGK có thể điều chỉnh phù hợp.

- Lượng từ vựng trong một tiết học dạy từ 8 - 10 từ là hơi nhiều.

- Một số chủ đề chưa gần gũi với học sinh.

 

6

Tiếng Anh 2

CB: Nguyễn Thị Ngọc Quyên

Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

Nội dung SGK đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực. SGK có nội dung kiến thức phong phú.

- Lượng từ và mẫu câu phù hợp với trình độ HS.

 

 

Cần sử dụng mạng internet để truy cập phần mềm.

SGK trình bày phù hợp với đặc trưng môn học. Chú trọng bồi dưỡng phẩm chất của học sinh.

- Một số chủ đề chưa gần gũi với học sinh vùng nông thôn.

7

Tiếng Anh 2

CB: Võ Đại Phúc

Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh

Nội dung đảm bảo tính thiết thực. Các bài học trong SGK trình bày đa dạng. Cấu trúc bài họ trong sgk bảo đảm tính khoa học. Nguồn tài liệu đi kèm phong phú. Nội dung phù hợp với khả năng học tập cuả hs. Cấu trúc nội dung sát với thực tiễn địa phương. Nội dung SGK có thể triển khai tốt với điều kiện CSVC của nhà trường.

 

Trình bày hấp dẫn tạo hứng thú cho hs. Hđ giáo dục phù hợp với khả năng của hs. Nội dung định hướng phát triển năng lực cho HS. Cấu trúc SGK phát huy tiềm năng của HS. Các chủ đề  thân thiện, dễ khai thác (cấu trúc nhất quán, hoạt động phong phú)

- Ôn tập thường xuyên sau mỗi chủ đề chủ điểm.

- Linh hoạt phù hợp với nhiều điều kiện lớp học và học sinh khác nhau.

 

Nên bổ sung mẫu câu.

8

Tiếng Anh 2

CB: Nguyễn Thu Hiền

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Sách được trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình. Nội dung đảm bảo tính khoa học, thiết thực. Chủ đề lồng ghép vào các tình huống và ngữ cảnh quen thuộc

- Giới thiệu 3 chữ cái trong 1 đơn vị bài học là quá tải.

Nội dung chú trọng đến việc rèn luyện cho HS khả năng tự học. Cấu trúc SGK tạo cơ hội học tập tích cực, chủ động. Các bài học được thiết kế tạo điều kiện cho GV linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức và PPDH.

- Nhiều từ khó.

 

 

 

Ngày 9 tháng 3 năm 2021

GIÁO VIÊN THAM GIA CHỌN SGK

 

 

 

 

 

                                                     Lù Thành Duy

 

 

Bài viết liên quan