MÃ MINH CHỨNG [ H5- 5.1-03 ] KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020 -2021

PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG CHÀ

               TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN

Biểu 08

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học

Năm học 2020– 2021

 

Stt

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

36

0

0

30

3

2

1

9

12

10

16

15

5

0

I

Giáo viên

28

0

0

25

3

0

0

9

12

7

12

13

3

0

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

7

0

0

4

3

0

0

4

2

1

1

3

3

0

1

Tiếng dân tộc

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Ngoại ngữ

3

0

0

1

2

0

0

3

0

0

0

1

2

0

3

Tin học

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

4

Âm nhạc

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

5

Mỹ thuật

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

6

Thể dục

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

II

Cán bộ quản lý

3

0

0

3

0

0

0

0

0

3

1

2

0

0

1

Hiệu trưởng

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

Phó hiệu trưởng

2

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

III

Nhân viên

5

0

0

2

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

1

Nhân viên văn thư

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Nhân viên kế toán

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Thủ quỹ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Nhân viên y tế

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Nhân viên thư viện

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Nhân viên công nghệ thông tin

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Tổng phụ trách Đội

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Cấp dưỡng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Bảo vệ

2

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

12

Phục vụ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Mường Chà, ngày01 tháng 9năm 2020
P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Bài viết liên quan