{ H5-5.1-03] PHIẾU LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 NĂM HỌC 2021- 2022

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN

TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI  2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                       

PHIẾU LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

NĂM HỌC 2021- 2022

 

Môn: Tự nhiên xã hội  (đánh dấu X vào ô lựa chọn)

TT

Bộ sách

Tên sách

Tác giả

Lựa chọn

Không chọn

1

Kết nối tri thức với cuộc sống

(Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam)

TNXH 2

Tổng chủ biên: Vũ Văn Hùng

Chủ biên: Nguyễn Thị Thn

Tác giả:Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Phạm Việt Quỳnh, Hoàng Quý Tỉnh.

x

 

2

Chân trời sáng tạo (Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam)

TNXH 2

Tổng chủ biên: Đỗ Xuân Hội

Chủ biên: Nguyễn Thị Thu Hằng

Tác giả: Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thị Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim Phượng.

 

x

3

Cánh diều

(Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

TNXH 2

Tổng chủ biên: Mai Sỹ Tuấn

Chủ biên: Bùi Phương Nga

Tác giả: Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái, Phùng Thanh Huyền.

 

x

 

 

 

GIÁO VIÊN

Kí tên

 

 

 

 

Nguyễn Thị Loan

 

 

 

 

Bài viết liên quan