TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019- 2020

        Ngày 27 tháng 9 năm 2019, Trường Tiểu học Thị trấn Mường Chà đã long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức, người lao đông năm học 2019 - 2020. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2018 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

     Hội nghị Công chức, viên chức là hoạt động thường niên của nhà trường, một mặt đánh giá, tuyên dương những kết quả đạt được trong công tác giáo dục của năm học trước, mặt khác nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại; từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học mới. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ công chức viên chức thực hiện quyền dân chủ đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với lãnh đạo nhà trường. Hội nghị là cơ hội tìm tiếng nói đồng thuận, đồng tâm, chung sức phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Đồng thời đây cũng là cơ hội để nhà trường kiến nghị những quyền lợi chính đáng của công chức, viên chức và người lao động đối với các cấp lãnh đạo.

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Anh – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

        Đồng chí  Nguyễn Thị Mai Anh - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường thay mặt đoàn chủ tịch phát biểu, và có những trao đổi, xung quanh những vấn đề được cán bộ viên chức, công chức nhà trường quan tâm. Đại diện nhà trường đã chia sẻ những khó khăn và đánh giá cao sự cố gắng của tập thể cán bộ viên chức đã rất nỗ lực, cố gắng trọng mọi mặt hoạt động công tác của nhà trường năm học 2018 - 2019, đánh giá cao chất lượng của các tham luận đã trình bày tại hội  nghị - Đồng chí cho rằng những ý kiến tham luận đã  đang là những vấn đề rất quan trọng đối với hoạt động đào tạo của Nhà trường. Bên cạnh đó người đứng đầu nhà trường đã chỉ ra  những cơ hội và thách thức mới năm học 2019 - 2020.    

 Đồng chí Lò Thị Thanh Bình - Chủ tịch công đoàn trường

        Hội nghị đã biểu quyết thống nhất những nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm, các chỉ tiêu phấn đấu và thông qua Nghị quyết nhiệm vụ năm học. Trong đó, tập trung về các vấn đề nâng cao hiệu quả công tác, cải cách lề lốí làm việc, thực hành tiết kiệm chống lãng phí...Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học… Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCC, VC và người lao động... Bản Nghị quyết thể hiện quyết tâm của Cán bộ GV, công nhân viên trong nhà trường nhà trường.

Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020 với 03 người trúng cử: Lù Thị Truyền, Nguyễn Thị Loan, Đào Thị Hải Thu. 

Một số hình ảnh của hội nghị

       Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Mai Anh đề nghị các đoàn thể, tổ chuyên môn, tổ hành chính triển khai các nhiệm vụ được giao tới từng thành viên trong tổ, khối. Toàn thể công chức, viên chức cần xây dựng chương trình công tác của cá nhân về nhiệm vụ được phân công. Đây là một tiêu chí xem xét đánh giá, phân loại công chức, viên chức cuối năm.
      Các đoàn thể, tổ khối cần đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành 100% mục tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó, phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan coi đó là tiền đề để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
       Đồng chí Hiệu trưởng cũng mong muốn, năm học 2019 - 2020, các công chức viên chức trong nhà trường phải luôn đổi mới, luôn sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

                                                                              Tác giả: Đào Thị Hải Thu

Bài viết liên quan