TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN TỔ CHỨC HỘI THI ĐỒ DÙNG CẤP TRƯỜNG

Căn cứ Kế hoạch số 69/KH-THTT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của trường tiểu học Thị trấn về Kế hoạch giáo dục năm học 2020-2021; Kế hoạch số 97 /KH-THTT ngày 20 tháng 09 năm 2020 của trường tiểu học Thị trấn về Kế hoạch Công tác thư viện, thiết bị năm học 2020-2021; Nhằm mục đích  phát huy tính tích cực và tiềm năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên trong nhà trường để nghiên cứu và tự làm đồ dùng dạy học, phục vụ thiết thực cho hoạt động đổi mới dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đồng thời bổ sung thêm trang thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học trong nhà trường. Ngày 06 tháng 01 năm 2021 Trường Tiểu học Thị trấn Mường Chà tổ chức hội thi đồ dùng dạy học tự làm năm học 2020- 2021.

Sau phần khai mạc hội thi Ban tổ chức đã dành thời gian cho các thành viên tự thuyết trình về bộ đồ dùng dạy học dự thi của mình nhấn mạnh vào tính khoa học, kinh tế,  sáng tạo, phù hợp với thực tiễncủa từng bộ đồ dùng để BGK đánh giá. 

Các  bộ đồ dùng dự thi cấp trường của giáo viên đều có sự đầu tư cao về thời gian, tư duy và óc sáng tạo, đa dạng về sản phẩm, hấp dẫn về hình thức cũng như chất lượng, hiệu quả trong sử dụng dạy học hàng ngày và mang tính giáo dục cao. Điều đó cho thấy các giáo viên không những nhiệt tình, tâm huyết trong giảng dạy, trong tham gia hội thi mà còn rất chú trọng đến việc nghiên cứu, sáng tạo ra các mô hình, thiết bị, đồ dùng dạy học đáp ứng nhu cầu dạy – học ngày càng đạt hiệu quả cao.

Qua đánh giá của Ban giám khảo các đồ dùng dự thi cấp trường nhiều bộ có sự sáng tạo và tính thực tiễn cao. Ban giám khảo đã đánh giá lựa chọn và trao các giải cá nhân đạt thành tích cao. Nhà trường đã trao gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích.

Qua hội thi, lựa chọn những đồ dùng, thiết bị dạy học tiêu biểu để phổ biến rộng rãi trong nhà trường. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên về khả năng tự làm đồ dùng, thiết bị dạy học; từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nhằm nâng cao khả năng tự làm đồ dùng, thiết bị dạy học của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

Một số hình ảnh của hội thi:

 

​   

 

 

       ​

       

                                                                                                     Tác giả

 

 

                                                                                                  Nguyễn Thị Loan 

Bài viết liên quan